Home Blidinje GSS će djelovati na požarištima u okviru mogućnosti i stručno-tehničke osposobljenosti