Home Blidinje Italija i UNDP ulažu više od milion eura za unapređenje turističke ponude Via Dinarica