Home Blidinje JAVNI OGLAS o izlaganju na javni uvid podataka o nekretninama za katastarsku općinu Konjsko Bare