Home Zanimljivosti JP EPHZHB: Posjet budućem studentskom domu i pučkoj kuhinji Franjevačkoga samostana sv. Petra i Pavla „DOMPES“ Mostar