Home Blidinje Održan sastanak na temu zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša