Home Blidinje ‘Planine BiH’ Zehrudina Isakovića, za siguran uspon i poštivanje bh. planina