Home Zanimljivosti Potkivanja jaja – nekoć diploma, danas vještina za koju slabi zanimanje