Home Blidinje Šime Strikoman – Otac Milenijske fotografije koji je obilježio 50 godina rada pred kamerom