Home Blidinje Služena sveta misa na Svinjači, pokraj zavjetne kapelice sagrađene dvadesetih godina prošloga stoljeća