Home Blidinje Služena zadnja sv. misa na Barama, tradicionalno se zove selidbena ili pastirska