Home Blidinje ZADNJA SVETA MISA U KAPELANIJI POLJA OVE GODINE ODRŽANA NA DIVOJAČKOM GROBLJU NA BARAMA