Home Blidinje Fra Petar Krasić proslavio Dijamantnu sv. misu, 60 godina služenja oltaru i narodu