Home Blidinje NAJAVA LJETNOG (POČETNOG I NAPREDNOG) ALPINISTIČKOG TEČAJA 2017.