Home Blidinje Radioamateri Herceg Bosne ustupaju repetitorsku mrežu Civilnoj zaštiti