Home Blidinje Sveta Kata, snijeg na vrata: I gdje najlakše pronaći snijeg nego na Čvrsnici