Home Blidinje Djelatnici tomislavgradske šumarije uklanjaju smeće bačeno uz ceste prema Vranu