Home Blidinje OBAVIJEST o produženju roka za legalizaciju građevina na području Općine Jablanica